AJUTINE LIIKLUSKORRALDUS

 

Ajutisted liikluskorraldusskeemid koostatakse olemasoleva liikluskorralduse muutmiseks (nt tänava või sõiduraja sulgemine ehitustööde tõttu).

Valmistehtud skeemid kooskõlastatakse kohalike omavalitsuste vastavate struktuuriüksustega.