KATETE TAASTAMINE

 

Töö koosneb järgmistest osadest:
  • Katete taastamise plaani koostamine
  • Vertikaalplaneeringu koostamine (vajadusel)
  • Ristlõiked
  • Seletuskiri
  • Katendi arvutus (vajadusel)
  • Töödemahud