KINNISTU SIDUMINE

 

Töö koosneb järgmistest osadest:
  • Plaanilahendus, sidumine looduses
  • Liikluskorraldus
  • Vertikaalplaneeringu koostamine
  • Tehnovõrkude koondplaani koostamine
  • Ristlõiked
  • Seletuskiri
  • Töödemahud